Imura Long

หลังจากติดเชื้อ Covid-19 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการไอเรื้อรัง ทั้งแบบไอแห้ง ไอมีเสมหะ และไอแบบมีเลือดปนมาด้วย อาการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อในทางเดินหายใจ ทำให้ในส่วนของเส้นประสาทและสารอักเสบของร่างกายออกมา ส่งผลให้ทางเดินหายใจมีความไวต่อสิ่งเร้าสูง เช่น หายใจก็อยากไอ ทานอาหารก็อยากไอ หรือแม้แต่พูดปกติก็จะไอ หรือในบางรายแค่ได้กลิ่นบางกลิ่นก็มีอาการไอหรือจามได้
อาการไอดังกล่าวปกติแล้วจะค่อยๆดีขึ้นตามกลไกลการรักษาตัวเองของร่างกาย ซึ่งระยะเวลาการก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เนื้อเยื่อทางเดินหายใจได้รับตอนที่ติดเชื้อและการดูแลตัวเอง
เราจึงอยากช่วยแนะนำวิธีการดูแลตัวเอง ให้ทุกท่านที่หายแล้วฟื้นตัวได้เร็ว ให้ไม่ต้องทรมานและไอจนคนรอบข้างระแวงอีกต่อไป

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์