Imurathailand

ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล

ดร.กำพล ศรีวัฒนกุล -นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง- WWW imurathailand

ดร.กำพล ศรีวัฒนกุล ประธานกรรมการ บริษัท AVS INNOVATION จำกัด
ท่านเป็นอดีตนายแพทย์และที่ปรึกษาทางการแพทย์เกี่ยวกับงานวิจัยด้านการต้านโรคมะเร็ง

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด นี้ขึ้นมา ท่านดร.กำพล ศรีวัฒนกุล เคยกล่าวไว้ว่า การที่ท่านได้พัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย ซี่งได้เห็นปัญหานี้มาตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน หากไม่ผลักดันงานวิจัยสู่ภาคเอกชน ไม่มีทางเกิดได้ แต่สมัยนั้น ยิ่งหากเป็นอาจารย์แพทย์ด้วยแล้ว การจะผลักดันผลงานสู่ภาคเอกชนจะถูกมองไม่ดี งานวิจัยจำนวนมากจึงถูกเก็บเข้าลิ้นชักไป…..

ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าควรจะนำมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทของคนไทยเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่มีขีดความสามารถในการทำวิจัย พัฒนา ออกแบบ ผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ เวชภัณฑ์ โดยฝีมือคนไทย เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และยังสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศและสร้างอาชีพให้แก่คนไทย”

ปัจจุบันท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและอื่นๆ

แรงบันดาลใจที่ ดร.กำพล ศรีวัฒนกุล
ประธานกรรมการ บริษัท AVS INNOVATION จำกัด ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม I.M.U.RA โดยมี บริษัท มามาสิตา จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายขึ้นมานี้ เพื่อที่จะพัฒนาวิจัยอาหารเสริมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเป็นที่ยอมรับในวงการทั่วโลก และพัฒนาวิจัยเรื่องการรักษามะเร็ง
สิ่งที่ ดร.กำพล สนใจมากเป็นพิเศษคือการรักษามะเร็งให้ได้ผล ท่านได้มีโอกาสพัฒนาวิจัยตั้งแต่เรื่องเคมีบำบัดและการฉายรังสีรักษา และวิธีการใหม่ที่เรียกว่า “ภูมิคุ้มกันบำบัด”

แนวทางการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้กับผู้ป่วยมะเร็งนั้นก็น่าจะเป็นกุศลที่เกิดขึ้น
ดร.กำพล จึงได้พัฒนาวิจัยและคิดค้น I.M.U.RA ขึ้นมานี้เป็นตัวช่วยตัวสำคัญของผู้ป่วยมะเร็ง
จึงทำให้ทาง I.M.U.RA (บ.มามาสิตา จำกัด) ได้เล็งเห็นแล้วว่าสิ่งที่ท่าน ดร.กำพล ได้ทำการพัฒนาวิจัยอาหารเสริมตัวนี้เพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งนั้นตรงจุดและมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งอย่างแน่นอน

Share this: