อาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกัน I.M.U.RA

อาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเม็ดเลือดขาว หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า NK CELL เมื่อเซลล์ในร่างกายของเราอ่อนแอ ไวรัส และโรคต่างๆ ก็จะเข้ามาทักทายกับระบบร่างกายของเราได้ ดังนั้น I.M.U.RA จึงคิดค้นวิจัยเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันไวรัส และดีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยที่ต้องทำเคมีบำบัด

Showing 1–4 of 5 results