Imurathailand

บรรยากาศออกบูธ โรงพยาบาลพญาไท 3

โรงพยาบาลพญาไท 3

อิมูร่าสัญจร ออกบูธโรงพยาบาลพญาไท3 เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง เราจะกระจายไปให้ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประโยชน์ เพื่อให้ร่างกายผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรง